Retourneren en service vragen

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij ByEmy. Heeft u onverhoopt toch klachten of wilt u uw bestelling retourneren? Meld u dan altijd bij onze klantenservice. 

Klantenservice

E-mail: [email protected]

 
De kwaliteitsgarantie van ByEmy.wine

ByEmy levert u uitsluitend kwalitatief hoogwaardige wijnen. Wijn is een natuur product. In uitzonderlijke gevallen kan het daardoor voorkomen dat de wijn niet aan de veronderstelde kwaliteit voldoet. Omdat dit een natuurlijk verschijnsel is aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid van deze eventuele tekortkoming. Bij reclamaties verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Samen komen we tot een passende oplossing.

Retourneren zonder opgaaf van reden

Bent u niet tevreden over de producten van ByEmy.wine, om welke reden dan ook? Dan kunt u de flessen binnen 14 dagen terugsturen. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (zie onderstaand), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."
Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan: ByEmy B.V. Graaf van lijnden van Sandenburgweg 6, 3945 PB Cothen (NL)


[email protected]


- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Kurkproblemen

Heeft uw fles een kurkprobleem, waardoor uw wijn naar kurk smaakt? Wijn is een natuurproduct dat 'leeft' en derhalve is het mogelijk dat op enig moment de kwaliteit afwijkt en hier kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor nemen maar vanzelfsprekend zullen wij onze uiterste best doen om een goede oplossing te vinden dus neemt u in dat geval direct contact met ons op.
 
In welke gevallen vervangen wij géén slechte flessen?

Wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bijvoorbeeld frisse witte wijn die 2 jaar of ouder is).
Wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (dat gebeurt als flessen rechtop worden bewaard op een té droge en té warme bergplaats).
Wijnen die niet bij ByEmy.wine zijn aangekocht.

Klachten over de levering

Voor het bezorgen van uw bestelling maken wij gebruik van de service van DPD/Vinologix, een bedrijf dat gespecialiseerd is in wijnleveringen. U ontvangt uw bestelling in een stevige verpakking, speciaal ontwikkeld voor het vervoer van wijnflessen. Hebben uw flessen door het transport of de verpakking onverhoopt toch breukschade opgelopen? Laat ons dat dan binnen 24 uur weten via onze klantenservice op ByEmy.wine.
Alcohol onder 18? Natuurlijk niet!
Alhoewel wij dit moeilijk kunnen controleren, leveren wij geen alcoholische producten aan klanten jonger dan 18 jaar. Bij het minste vermoeden van een minderjarige klant, zullen wij de klant bellen om de leeftijd te verifiëren.

Klantenservice voor uw klacht over een product of  dienstverlening.

E-mail: [email protected]

u krijgt binnen 14 dagen een antwoord op uw email

U krijgt een ontvangstbevestiging van zijn klacht krijgt.

 

Betalingsmogelijkheden

iDEAL
iDEAL is online betalen via uw eigen telebankiersysteem thuis. Deelnemende banken aan het iDEAL-telebankiersysteem zijn ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank en SNS. Met iDEAL rekent u af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

CreditCard
Wij accepteren Mastercard en Visa creditcards.